Home
公司动态及促销

联系方式

销售热线 021-64288051/2 021-64869486 021-64869486(传真) 13611693188

 

在线留言 咨询 订货
QQ1 QQ2 QQ3 MSN
EMail: sale@3bio.cn More

创新的技术,专业的服务

重复劳动大大减少, 工作效率显著提高, 经营状况一目了然,客户体验本质差异化。这就是上海欧为信息科技专为中小贸易及公司及生产企业提供的在线进销存管理系统带来的变化。


系统简介 在线购买 更多联系方式  


细胞治疗的福音--PeproTech多种无动物成分(Animal Free)蛋白大促销!

细胞治疗的福音--PeproTech多种无动物成分(Animal Free)蛋白大促销!

      细胞治疗是将人体细胞经体外培养、诱导增殖活化后回输入人体的一种治疗肿瘤等疾病的方法,因安全、有效,并能提高生活质量而广为人们所关注和采用。细胞治疗离不开细胞培养,而培养过程中细胞因子或活性蛋白的加入不可或缺,这些细胞因子或活性蛋白目前基本上都是重组表达而来。
    无动物成分(Animal Free)的细胞因子和蛋白则是在传统表达法的基础上,对原核和真核细胞的培养体系进行了改进,其中不加入蛋白胨和牛血清,因此最后所得的细胞因子和蛋白中不会含有动物成分,这样也就具有了以下几个突出的优势:
        1) 传统蛋白可能会给患者引入疯牛病病毒或其他未知病原体,而无动物成分(Animal Free)蛋白不会。
        2) 传统蛋白中的动物抗原可能会引起临床使用时的异种排斥和过敏反应,而无动物成分(Animal Free)蛋白不会。
        3) 传统蛋白中的痕量动物激素或其它活性成分可能会给患者带来副作用,而无动物成分(Animal Free)蛋白不会。
 
        为给国内的细胞治疗,无论是免疫细胞治疗,还是干细胞治疗提供更安全的、更经济实惠的蛋白产品, PeproTech公司决定自2013年3月1起进行以下促销活动:
       1) 无动物成分(Animal Free)蛋白与传统蛋白同价(所有规格)。


  促销活动的截止日期为:2013年5月31日。有任何疑问和问题,尽请与我们联系!

       下表为细胞治疗中常用的无动物成分(Animal Free)蛋白,其中列出规格B的原始价格,以及现在的促销价。其它无动物成分蛋白及各种规格的价格请访问我们的网站,或与我公司销售人员联系。

产品名称产品编号规格B/原价促销价(传统蛋白价格)
CIK(细胞因子诱导的杀伤细胞)
Human IL-2AF-200-0250ug/RMB 2,580RMB 2,340
Human IFN-γAF-300-02 100ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human IL-1αAF-200-01A  10ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
DC(树突状细胞)
Human Flt3-LigandAF-300-19 10ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human G-CSFAF-300-23 10ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human GM-CSFAF-300-03 20ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human IFN-γAF-300-02 100ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human sCD40-LigandAF-310-02 50ug/RMB 2,580  RMB 2,340 
Human IL-1αAF-200-01A 10ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human IL-1βAF-200-01B 10ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human IL-3AF-200-03 10ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human IL-4AF-200-04 20ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human IL-6AF-200-06 20ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human IL-7AF-200-07 10ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human IL-13AF-200-13 10ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human IL-15AF-200-15 10ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human M-CSFAF-300-25 10ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human TNF-αAF-300-01A 50ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
ES(胚胎干细胞)
Human Activin AAF-120-14E 10ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human BAFFAF-310-13 20ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human BDNFAF-450-02 10ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human BMP-4AF-120-05ET 10ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human FGF-4AF-100-31 25ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human FGF-basicAF-100-18B 50ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human GDF-3AF-120-22 20ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human HeregulinβAF-100-03 50ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human IGF-1AF-100-11 100ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human LIF AF-300-05 25ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
NSC(神经干细胞)
Human β-NGFAF-450-01 100ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human EGF AF-100-15500ug/RMB2,340  
Human FGF-basic AF-100-18B 50ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human FGF-8 AF-100-25 25ug/RMB 2,580  RMB 2,340 
Human GDNF AF-450-10 10ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human NT-3 AF-450-0310ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
HSC(造血干细胞) 
Human IL-3 AF-200-03 10ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human IL-6 AF-200-06 20ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human Flt3-Ligand AF-300-19 10ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human GM-CSF AF-300-03 20ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human G-CSF AF-300-23 10ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human TPO AF-300-18 10ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human VEGF AF-100-20 10ug/RMB 2,580 RMB 2,340 
Human SCF AF-300-07 10ug/RMB 2,580 RMB 2,340